Hvem er vi?


Network Negotiations forvalter i dag næringseiendommer i flere byer i Norge. Forvaltning av eiendommene ivaretas i dag av en effektiv administrasjon. Etter behov blir rådgivende ingeniører og andre eksterne leverandører hyret inn for gjennomføring av større prosjekter. Network Negotiations utfører en effektiv forvaltning av næringseiendommer innenfor alle de segmenter som kreves for å:

  • Sikre en løpende god avkastning for eierne og beboere.
  • Skape trygge, gode og forutsigbare leieforhold slik at eksisterende leieforhold forlenges ved kontraktens utløp.


Se alle våre tjenester