Network Negotiations AS

Network Negotiations AS ble opprettet i 2007 med fokus på forvaltning og oppfølging av egen eiendom. Eierne ønsket å ivareta sine langsiktige mål om verdiskapning gjennom foredling og utvikling av eksisterende portefølje på en profesjonell måte. Ved å organisere forvaltningen av eiendom på denne måten sikret eierne god kundeoppfølging av dedikerte mennesker som både kan bistå leietakere samt utvikle eiendommene i takt med tiden. Nærheten til eiere kommer leietakere til gode gjennom korte kommunikasjonslinjer, raske beslutninger og fokus på langsiktighet i eierskapet av gårdene.