Rekruttering

Å rekruttere riktig kandidat til en stilling er ofte en faglig utfordring.

Det er ikke uvanlig at man kan motta 70 - 100 søkere til en stilling, med tilsvarende mengde CV'er som skal leses og gjennomgås. Dette er både ressurs- og tidkrevende. Ikke minst er det viktig å ikke gå glipp av små detaljer i en CV, for å finne den rette kandidaten, eller luke ut kandidater som i realiteten ikke har de egenskapene som dere søker. Network Select har definerte prosesser på hvordan aktuelle kandidater skal screenes. Videre bruker vi en metodikk som er utarbeidet over flere år, til å analysere og utarbeide profilanalyser på kandidater som kommer på intervju. For ytterligere å sikre prosessen, vil det alltid være to ansatte som hver for seg gjør intervju av kandidater som kommer til 2. gangs intervju. Er observasjoner og inntrykk sammenfallende mellom kollegaene, vil kandidaten kunne gå videre. Skulle det ikke være sammenfallende syn på egnethet til stillingen, mellom kollegaene, vil vi utføre ytterligere analyser og eventuelt tester av kandidaten for endelig å fastslå videre prosess for kandidaten.

Prosessen

Network Select har definerte metoder og systemer for hvert av stegene i rekrutteringsprosessen. Dette sikrer kunden kvalitet og sporbarhet gjennom hele prosessen.
 

Bemanning

Å leie inn medarbeidere er vanlig og et godt alternativ for deg som har et behov for bemanning for en periode og ikke har mulighet til å ansette selv.

Vi hjelper deg med å finne disse medarbeiderne, enten personen skal jobbe deltid eller heltid. Når du leier personell vil vi være arbeidsgiver og medarbeideren ansattes i Network Select. Det er dette som er bemanning. Vi håndterer alt av administrasjon og andre forhold som har med selve ansettelsen å gjøre.

Management for hire

Network Select har kompetanse, erfaring og fleksibilitet til å løse intern problematikk, eller finne utviklingspotensialet i de aller fleste virksomheter i Norden.

Vi er tilgjengelig på kort varsel, og tilpasser vår ekspertise ut i fra bedriftens behov.
 

Karriereveiledning

Står du ved et veiskille og lurer på hvilken retning karrieren skal bringe deg videre?

Vi evaluerer din kompetanse, erfaring og arbeidsmetodikk, og bistår med konkrete tiltak som øker dine muligheter på arbeidsmarkedet. I tillegg kan vi sette deg i kontakt med potensielle arbeidsgivere.