Network Negotiations AS


Network Negotiations AS ble opprettet i 2007 med fokus på forvaltning og oppfølging av egen eiendom. Eierne ønsket å ivareta sine langsiktige mål om verdiskapning gjennom foredling og utvikling av eksisterende portefølje på en profesjonell måte. Ved å organisere forvaltningen av eiendom på denne måten sikret eierne god kundeoppfølging av dedikerte mennesker som både kan bistå leietakere samt utvikle eiendommene i takt med tiden. Nærheten til eiere kommer leietakere til gode gjennom korte kommunikasjonslinjer, raske beslutninger og fokus på langsiktighet i eierskapet av gårdene.

Reforhandle avtaler

Network Negotiations kan reforhandle alle typer avtaler for eiendomsbesittere. Noen eksempler:

 • Strøm
 • Internett
 • TV
 • Telefoni
 • Vaktmestertjenester
 • Rengjøringstjenester
 • Vedlikeholdsavtaler
 • Leieavtaler
 • Låneavtaler
 

Juridisk bistand

Network Negotiations har avtaler med advokater som har lang erfaring innen eiendomsrett og forvaltning. Noen eksempler på saker vi kan bistå med:

 • Tvister med leietakere
 • Tvister med leverandører
 • Søknader til offentlige instanser
 • Reguleringssaker

Regnskap

Network Negotiations har dyktige medarbeidere på regnskap. Her er noen av tjenestene vi tilbyr:

 • Regnskapsføring
 • Årsavslutning
 • Underlag til generalforsamling / årsmøte